Poster Sunumları

Poster sunumu gönderecek olan lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıda yer alan formu doldurmalıdır.

Son tarih 16 Nisan!

Poster Hazırlama Kuralları
 • Yalnızca lisans/yüksek lisans/doktora öğrencileri poster gönderebilirler.
 • Posterlerin dili Türkçe olmalıdır.
 • Posterin baskısı katılımcıya aittir, istendiğinde baskı için yönlendirme yapılabilir. Böyle bir talebiniz varsa posterinizi mail atarken belirtmeniz gerekmektedir.
 • Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
 • Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Posterin sol üst köşesine IPSS logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın kurum/kuruluş/üniversitesinin logosu konulmalıdır.
 • Poster Adı en fazla 80 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
 • Yazar Ad(lar)ı en fazla 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Kurum/okul adı en fazla 40 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Metin 2 veya 3 sütun halinde verilecektir
 • Metin başlıkları 40 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
 • Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.
 • Posterler giriş ve 3 bölümü geçmeyecek şekilde oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA stili benimsenmelidir.
 • Belirtilen poster şablonu referans olarak kullanılabilir.
Poster Sunum Kuralları
 • Posterler, Poster Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Posterlerin panolara takılması konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.
 • Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Poster şablonu: İndirmek için tıklayınız. (ppt)

IPSS logosu: İndirmek için tıklayınız. (pdf | png)

Poster Sunumları Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Altuğ ÖZPİNECİ

Prof. Dr. Bayram TEKİN

Prof. Dr. İsmail TURAN

Assoc. Prof. Dr. M. Atakan GÜRKAN

Posterinizi PDF formatında yüklemeniz gerekmektedir.