Yrd. Doç. Dr. Zuhal Er

Zuhal ER, 1997 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesini tamamladıktan sonra Yine İTÜ’de Enerji Enstitüsü Teknoloji Enstitüsü, Nükleer Araştıma ve Uygulamalar Programından 2005 yılında Doktor ünvanını almıştır. Dünya Denizcilik Örgütü (IMO)’nün bursu ile Avusturalya Denizcilik Akademisi (AMC) de akdemisyen (visiting professor) olarak bulunmuştur. İTÜ JICA projesi ile Denizcilik Fakültesi bünyesinde Squence Circuit Laboratory’nin kurulumunu ve bu laboratuvarda uzun süre, Gemi Jeneratörleinin Paralellenmesi – Motorlara Yol Verme Deneyleri derslerini yürütmüştür. 2008 yılına dek İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde Gemi Elektrik Makinaları, Elektroteknik, Gemi Elektroniği ve Fizik Derslerini yürütmüş olup, “Türkiye’de Deniz Yoluyla Lng Taşımacılığının Analizi” ve “Lng Taşımacılığı Risk Analizi ve Emniyet Yönetim Modeli” İTÜ- Denzicilik Fakültesinde Yüksek Lisans Danışmanlığı ve de halen kadrosu Denizcilik Fakültesi’nde olarak 2008 yılından itibaren İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliğininde görev yapmaktadır. Fizik Mühendisliği Bölümü’nde de “New Model And Comperative Study Of correlation Factors With monthly Average Of Daily Global Solar Radiation” başlıklı Yüksek Lisans Tez danışmalığı bulunmaktadır.
Zuhal Er, çeşitli ulusal- uluslararası konferans, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerde ve de journal’larda çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Kendisi uluslar arası dergilerde hakemlikler yapmaktadır ve de bilim kurullarında üyelikleri bulunmaktadır.
Kendisi araştırma konuları çerçevesinde Ggüneş Enerjisi Uygulamaları ve hesaplamaları, Güneş Takip Sistemleri, Enerji Verimi, Risk Analizi, Gemi Elektriği-Elektroniği, Düşük Doğal Radyasyon ve Gemi Balast Sularının Yönetimi (BWM) konularında çalışmakta, bu konularda yazılım ile bütünleşik olarak iş-sanayi uygulamaları yapmakta ve gelecekteki çalışmalarda da iyisini yapabilme gayreti içerisindedir.