Prof. Dr. Cenap Ş. Özben

 

1967 ’de Giresun da doğdu. Lisans eğitimini 1989 İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünde , yüksek lisans ve doktorasını sırası ile 1993 ve 1998 yıllarında İTÜ Fen-Bilimleri Enstitüsü Fizik programında tamamladı. 1990-1991 yılları arasında ABD’de Rutgers üniversitesinde Amerikan dili (PALS) programına katıldı. 1993-1995 yılları arasında CERN-SMC deneyinde araştırnmacı olarak yer aldı. 1998-2002 yılları arasında ABD’de Brookhaven Ulusal Laboratuvarın da g-2 deneyinde post doc. olarak doktora sonrası çalışmalarda yer aldı. 2002-2004 yılları arasında Illinois Universitesi, Champaign-Urbana ’da misafir araştırmacı yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2003-2004 yılları arasında İllinois üniversitesinin elemanı olarak İsviçre’de Paul Scherrer Enstitüsünde MuCAP ve MuLAN deneylerinde çalışmıştı. 2005 yılından itibaren İTÜ-Fizik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

WORKSHOP ASİSTANLARI:

Arş. Gör. Ahmet Bayrak

İ.T.Ü. Fizik Mühendisliğinde Prof. Dr. Cenap Ş. Özben’in danışmanlığında doktora yapmaktadır. Kendisi nükleer enstrümentasyon konusunda çalışmaktadır. Brookhaven Ulusal Laboratuvarında (ABD) iki ay süre ile ve DESY (Almanya) araştırma merkezinde ise 11 ay süre ile araştırmalara katılmıştır.

Arş. Gör. Mete Yücel

İ.T.Ü. Fizik Mühendisliğinde Prof. Dr. Cenap Ş. Özben’in danışmanlığında doktora yapmaktadır. Çalışmaları, nükleer ve parçacık fiziği simülasyonları ve analizleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bugüne kadar 1 yıl süre ile CERN (İsviçre) ve 6 ay Fermilab (ABD) araştırma merkezlerinde çalışmıştır.

Arş. Gör. Esra Barlas Yücel

İ.T.Ü. Fizik Mühendisliğinde Prof. Dr. Cenap Ş. Özben’in danışmanlığında doktora yapmaktadır. X-ray görüntüleme sistemlerinin modellenmesi ve optimizasyonu konusunda çalışmaktadır.  Bugüne kadar 1 yıl süre ile CERN (İsviçre) ve 6 ay Fermilab (ABD) araştırma merkezlerinde çalışmıştır.

Nükleer Enstrümantasyon ve Güncel Uygulamaları

Prof. Dr. Cenap Ş. Özben, Ahmet Bayrak, Esra Barlas Yücel ve Mete Yücel

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü,
Maslak-Sarıyer, İstanbul

Üniversitemizin, Fizik Mühendisliği Bölümü, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarında silikon temelli radyasyon detektörlerinin ve buna bağlı elektronik sistemlerin tasarımı ve geliştirmesi konusunda çalışılmaktadır. Laboratuvarımızda, detektör sistemlerinin tasarımı için çeşitli Monte Carlo yazılımlarıyla çeşitli deney sistemlerinin ön simülasyonları
yapılmakta, parçacık ve nükleer fizik analizleri ve sistem geometrisinin verimi üzerine çalışmalalar devam etmektedir. Parçacık simülasyonu için Geant4, elektrik alan çözümlemeleri için Poisson Superfish ve COMSOL, data analizi için ise ROOT bilimsel analiz grafik paketi kullanılmaktadır.

Bölümümüzde üretilen ve patenti grubumuza ait olan, ülkemizin ilk aktif radon detektörünün çalışma prensibi görsel bir uygulama ile öğrencilerimize anlatılacaktır.

Nötron saçılması prensibini kullanarak yer altına gömülen amonyum nitrat bazlı patlayıcıların tayini için yapılan Monte Carlo simülasyonlarına yer verilecektir. Çalışmalarımız bu metodun patlayıcı tespitinde kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları öğrenciler ile paylaşılacak ve tekniğin detayları anlatılacaktır. Ayrıca, bu cihazın prototipinin
yapılmasında önemli bir yer tutan, geliştirmekte olduğumuz FPGA tabanlı bir nötron dedektörünün dizaynı ve bununla
yapılmış olan bazı test ölçümleri paylaşılacaktır.

X-ışınları kullanılarak elde edilen görüntüleme sistemleri için yapılan simulasyonlar, eğitim ve araştırma camiasının kullanımına yakında sunulacak olan açık kaynak kodlu simulasyon programına da yer verilecektir.

Referanslar:

1. A complete low cost radon detection system. Applied Radiation and Isotopes, Volume 78, August 2013, Pages 1-9.
2. Spatial distribution of 214 Po ions in the electrostatic collection, Applied Radiation and Isotopes, Volume 80, October
2013, Pages 23-26.
3. A low cost X-ray imaging device based on BPW-34 Si-PIN photodiode. Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment. Volume 819, 21 May 2016, Pages 1-5.
4. Simulations of Si-PIN photodiode based detectors for underground explosives enhanced by ammonium nitrate. Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment.
Volume 880, 1 February 2018, Pages 152-157.
5. Comparison of simulated and measured spectra from an X-ray tube for the energies between 20 and 35 keV . Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment.
Volume 799, 1 November 2015, Pages 50-53.