Prof. Dr. Emre Onur Kahya

 

Emre Onur Kâhya,  2000 yılında lisans derecesini,  2002 yılında da yüksek lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. Sonrasında Florida Üniversitesi’nde kuramsal yüksek enerji fiziği ve kozmoloji alanında 2008 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında Koç Üniversitesi’nde bir yıl araştırmalarına devam ettikten sonra, 2009 yılından 2012 yılına kadar Max Planck Enstitüsü – Jena’da doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesin’de akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Emre Onur Kâhya, 2015’te Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP), 2016 yılında Bilim Kahramanları Derneği tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne, 2016 yılında Tübitak Teşvik Ödülü’ne ve son olarak 2017 yılında Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Emre Onur Kâhya’nın akademik çalışmaları, 2009’da Marie Curie International Reintegration Grant (IRG) hibesiyle de desteklendi.

Evrenbilim (kozmoloji), kuantum yerçekimi (kuantum gravitasyon), ve Einstein teorilerinin modifikasyonu ve gravitasyon dalgaları üzerine kuramsal çalışmalar yürütmektedir.