Doç. Dr. Altan Çakır

 

Altan Çakır, 2006 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) kuramsal parçacık fiziği üzerine yüksek lisans derecesini tamamladıktan hemen sonra Almanya Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) doktora programına burslu olarak kabul edilmiş ve 2010 yılında deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği doktorasını almıştır. Doktora süresi boyunca, Avrupa Nükleer Araştırmaları Merkezi CERN’de yer alan Büyük Hadron Çarpıştıtıcısı (LHC) deneyinde yer alan CMS detektöründe bilimsel çalışmalara katılmıştır. Doktora eğitimi sonrasında doktora sonrası araştırmacı bursu alarak Hamburg’ta yer alan Almanya Nükleer Araştırmalar Merkezi (DESY) 5 yıldan fazla araştırmacı olarak çalışmış ve sonrasında 2015 yılı sonu itibari ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda CERN’de yer alan ITU-CMS grubunun bilimsel çalışmalarını yürütmekte ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin Chicago şehrinde yer alan Fermilab araştırma laboratuvarında misafir öğretim üyesi olarak çalışmakta ve dersler vermektedir. Çalışma grubu, CMS detektörünün güncellenmesi, ileri seviye veri analizi metotları çalışmakta ve derin öğrenim metotlarını parçacık fiziği kapsamında alınan verilere uygulamaktadır. Ancak, grup çalışmaları parçacık fiziği analizleri ve detektör elektroniğinden endüstriyel ve ekonomi alanlarında kullanılan iş-zekası veri çözümlemelerine sentezlenen geniş bir alanda disiplinler arası çeşitlilik göstermektedir.

Altan Çakır son 12 yıl içerisinde KIT, DESY, FNAL ve CERN’de yer alan uluslararası araştırma projelerinde çalışmış ve şu anda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), TUBITAK ve ITU projeleri çerçevesinde CERN’de çalışmalarına devam etmektedir. Kendisi araştırma konuları çerçevesinde parçacık fiziğinin önemli sorularını çalışmakta, burda öğrenilen bilgi çerçevesinde veri analizi konularında iş-sanayi uygulamaları yapmaktadır. Öğrencileri ile birlikte çok farklı alanlarda grup çalışmaları yürüten Altan Çakır, gelecekte akademi, devlet ve iş dünyası çerçevesinde çalışacak yeni nesil fizikçi ve veri bilimcilerin eğitimleri için çalışmaktadır.